Hi, I'm Mr.Ha

''Tại Mr.Ha Wedding – Chúng tôi luôn đặt cảm xúc chân thật nhất của cô dâu, chú rể lên hàng đầu, và đem những tinh túy đó hiện hữu trong từng shot hình. Để mai sau, khi cùng nhau nhìn ngắm lại những bức hình chúng ta vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc, như đang sống trọn trong từng khoẳnh khắc đó ''

Pre-Wedding HUY & THOA
2024
Pre-Wedding VAN PHUC & HONG NGOC
2024
Pre-Wedding HOANG & GIANG
2024
Pre-Wedding Phu & Nga
2024
Pre-Wedding LE VINH & NGOC TIEN
2024
Pre-Wedding THAI VINH & NGOC ANH
2023
Pre-Wedding THANH HUNG & KHANH AN
2023
Back to Top